Mulčovací zařízení

26. 08. 2021 /

Správa nemovitostí města Šlapanice měla v srpnu zapůjčeno mulčovací zařízení za traktor, jež slouží k údržbě cest a udržitelné zeleně.

Cílem čtrnáctidenní zápůjčky bylo prověřit využitelnost takovéhoto stroje pro naše město.

Mulčovací zařízení I