V Bedřichovicích vrtají průzkumné sondy

25. 08. 2021 /

Z důvodu projektování nového mostu D1-246 a doplnění dat o inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrech v katastru obce Bedřichovice budou v období srpen – září 2021, v závislosti na klimatických podmínkách prováděny průzkumné sondy.

V rámci průzkumných prací bude provedeno 7 jádrových vrtů, do 20 m a 4 sondy statické penetrace, do 20 m. Celková délka sond přesáhne 100 bm. Investorem průzkumu je ŘSD, závod Brno. Vrtné a sondážní práce provede firma GEOSTAR, spol. s r.o.

Podrobný GTP pro nový most D1-246 (PDF 276.31 kB)

Podrobný GTP pro nový most D1-246_rozmístění sond (PDF 1.36 MB)

Podrobný GTP pro nový most D1-246_mapa (PNG 3.12 MB)