Kam kráčíš ZŠ Šlapanice?

27. 09. 2021 /

Dnešní den věnovalo vedení Základní školy Šlapanice společné práci všech pedagogických pracovníků nad dalším směřováním školy. 

Do této diskuze se již dříve intenzivně zapojilo i vedení města jako zřizovatel školy. V dohledné době budou k vyjádření svého názoru přizváni formou ankety i rodiče žáků. Nezapomeňte se zapojit!

Kam kráčíš ZŠ Šlapanice?