Nový projekt: Podpora neformálních pečovatelů v Brněnské metropolitní oblasti

15. 10. 2021 /

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR z.s. realizuje, pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje a primátorky města Brna, nový projekt zaměřený na podporu pečujících osob v Brněnské metropolitní oblasti s názvem „Podpora neformálních pečovatelů v Brněnské metropolitní oblasti“.

Pro koho je projekt určený

 • Pro neformální pečovatele, kteří pečují o osobu závislou na péči v Brněnské metropolitní oblasti.

Cíl projektu

Projekt se zaměřuje na podporu pečujících osob, které pečují o osobu blízkou se zdravotním postižením v Brněnské metropolitní oblasti a nacházejí se v nepříznivé situaci, kdy jsou sociálně vyloučené a potýkají se s bariérami při pracovním uplatnění. V rámci projektu bude neformálním pečujícím poskytnuta bezplatná intenzivní podpora  v těchto oblastech: právní, sociální, psychoterapeutické, sdílené péče, profesního poradenství, rozšíření kvalifikace, motivačně aktivizačních a svépomocných skupin.

Podmínky pro účast v projektu

 • Absolvování odborného kurzu dle výběru účastníka projektu
 • Absolvování jednoho kurzu měsíčně na různá témata (komunikační dovednosti, 
  situace na trhu práce apod).
 • Jednou měsíčně schůzka se sociálně profesním poradcem
 • Psychoterapeutická podpora
 • Svépomocné skupiny se supervizí
 • Právní poradenství

V případě, že Vás projekt oslovil a chcete se dozvědět více informací, neváhejte nás kontaktovat!

 • Mgr. Martin Bořivoj Novosad - sociální poradce
 • Mgr. Jan Bouma - odborný konzultant pro zaměstnanost, tel.: 739 579 782, mail: pecujicibrno@nrzp.cz; web: www.nrzp.cz

 

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0013144