V listopadu a prosinci budou probíhat odečty vodoměrů

27. 10. 2021 /

Vodárenská akciová společnost, a. s. provoz Pozořice oznamuje, že ve dnech 4. – 19. listopadu 2021 budou probíhat odečty vodoměrů v ulicích Čechova, Příční, Brněnská, Komenského, Kalvodova, Sušilova, Kollárova, Nerudova, Bezručova, Nad Zámkem, Bratří Mrštíků, Těsnohlídkova, B. Němcové, Havlíčkova, Seifertova, Hrubínova a Hrabalova.

Ve dnech 1. - 17. prosince 2021 budou probíhat odečty vodoměrů v ulicích Hřbitovní, Zámečnické náměstí, Bedřichovská, Na Poříčí, Riegrova, Masarykovo náměstí, Palackého, Na Zahrádkách, Slunná, Za Humny, Tyršova, Dlouhá, Kosmákova, Ponětovská, 8.Května, Jiříkovská, Karla Čapka, Lidická, Svatojánské nám., Janská, Starý dvůr, Akátová a Václavská.
Vodoměry musí být přístupné. Stav vodoměru je možné zanechat napsaný na viditelném místě. V případě, že nebude možné odečet provést, zanechá Vám pracovník výzvu s kontaktem k dodatečnému oznámení stavu vodoměru. Kontakt: pan Fiala, tel.  797 706 365, e-mail: fiala@vasbv.cz.