Dotace z rozpočtu města pro rok 2022

02. 11. 2021 /

Upozorňujeme, že na webu www.slapanice.cz/dotace-z-rozpoctu-mesta jsou zveřejněny formuláře žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šlapanice na rok 2022. 

Žádosti o dotace je možné podávat od 25. listopadu do 31. prosince 2021 prostřednictvím podatelny, poštou na adresu MěÚ Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7 nebo datovou schránkou. Kontaktní osoba: Petr Zavrtálek, tel: 533 304 346, zavrtalek@slapanice.cz.

Pro rok 2022 jsou vypsány dva dotační programy, a to program pro oblast kultury a společenského života a program pro oblast sportu – pravidelné aktivity. Také jsou zveřejněna pravidla pro poskytování dotací na základě individuálních žádostí.