Nedělní výsadba ovocných stromů

08. 11. 2021 /

V neděli 7. listopadu 2021 proběhla za hojné účasti veřejnosti výsadba ovocné aleje v extravilánu. 

Ovocné stromy byly vysazeny s dotační podporou a ve spolupráci s Dobrovolným svazkem obcí. Podařilo se nám vysadit jabloně, hrušně, švestky, meruňky, jeřáby, kdouloně, moruše, mišpule a oskeruše.

Všem zúčastněným patří velký dík za pomoc!