Kovové kontejnery na bioodpad

22. 11. 2021 /

Správa nemovitostí města Šlapanice oznamuje, že velké KOVOVÉ kontejnery na bioodpad, které jsou rozmístěny v ulicích města, budou koncem listopadu odvezeny na sběrný dvůr.

Přistaveny budou na přelomu prosince a ledna k likvidaci vánočních stromků. Do doby než budou začátkem jara trvale přistaveny, je možné bioodpad ukládat v obou sběrných dvorech na ulici Dlouhé a Zemědělské v jejich provozních hodinách.