Dorazily první popelnice na tříděný odpad

24. 11. 2021 /

V rámci projektu „Šlapanicko - zavedení door-to-door systému svozu tříděných odpadů" dorazil do Šlapanic první náklad popelnic.

Celkem 1.296 nádob na tříděný odpad (648ks na papír a 648ks na plast) představuje pouze první várku z celkového objednaného počtu. Dalších 700ks na bioodpad, 52ks na papír, 52ks na plast a v neposlední řadě 150 kusů 60 l popelnic na směsný komuální odpad dorazí na přelomu měsíce listopadu a prosince. Popelnice budou k odběru v 2. polovině prosince 2021.
V případě zájmu o bezplatné zapůjčení nádob na tříděný odpad kontaktujte: Bc. Terezu Rösslerovou, telefon: 533 304 341, 725 542 567, e-mail: rosslerova@slapanice.cz.
 

Dorazily první popelnice