ON-LINE úřad v pilotním provozu

23. 11. 2021 /

Dnes byl v pilotním provozu spuštěn Portál občana.

Díky němu se nyní můžete on-line registrovat k novému poplatku za svoz komunálního odpadu, zaregistrovat svého psa, požádat o zábor veřejného prostranství nebo kácení dřevin. Portál poskytuje také možnost platby poplatků přímo přes platební bránu. Připojujeme se tak k trendu digitalizace služeb občanům.

https://portal.slapanice.cz