Kam s vánočními stromky

06. 01. 2022 /

Odstrojené živé vánoční stromky můžete vyhazovat do velkých kovových kontejnerů na bioodpad nebo je odevzdat na sběrný dvůr.

Upozorňujeme, že stromky nelze odkládat na jiná stanoviště, ani vedle kontejnerů.

Seznam umístění velkých kontejnerů na bioodpad:

  • Hybešova - u hřiště;
  • Lípová, Bedřichovice - za kapličkou;
  • Nádražní - parkoviště nad hřištěm;
  • Ponětovská - křižovatka s ulicí Václavskou;
  • Sušilova - křižovatka s ulicí Těsnohlídkova;
  • Štefanikova - v zatáčce.

Další informace o stanovištích tříděného odpadu naleznete na webu www.slapanice.cz/stanoviste-trideneho-odpadu.

  Kam s vánoční stromky