Tříkrálová sbírka 2022

06. 01. 2022 /

V sobotu 8. ledna 2022 bude ve Šlapanicích a v Bedřichovicích od 10.00 do 13.00 hodin probíhat tradiční Tříkrálová sbírka.

Svým finančním darem pomáháte kvalitně pečovat o pacienty lůžkového a mobilního hospice, klienty Charitní záchranné sítě, klienty Chráněného bydlení sv. Luisy, Charitní pečovatelské služby a pacienty Domácí zdravotní péče. Dále přispíváte k rozvoji služeb a zařízení. Na celorepublikové úrovni pak výtěžek Tříkrálové sbírky pomáhá všem potřebným v jednotlivých službách. 

Poděkování patří především všem dobrým lidem za to, že pomáhají poskytovat přímou pomoc a péči tam, kde je potřeba.

Tříkrálová sbírka 2022 A4