Obce postižené tornádem si rozdělily 50 miliónů

07. 01. 2022 /

Město Šlapanice se připojilo k iniciativě Sdružení místních samospráv ČR s názvem Obec obci, jejímž úkolem bylo shromáždit finanční pomoc moravským obcím postiženým loňským ničivým tornádem.

Díky solidaritě samospráv se podařilo získat 49 837 317 Kč, které obce využívají na řešení škod způsobených živelnou katastrofou dle svého vlastního uvážení, podle priorit každé z nich. Jen pár příkladů: V Hruškách finance použili na opravu střechy a výměnu oken ZŠ, opravu střechy tělocvičny.

V roce 2022, bude pokračovat opravou fasády, výměnou podlah ve škole, původní parkety jsou poničeny vodou, byly jen lokálně vyspraveny, aby mohla fungovat škola, opravena byla střechy kostela sv. Bartoloměje, jehož vlastníkem je obec.  Moravská Nová Ves má nyní opravené zdravotní středisko, MŠ, jednu budovu ZŠ pro 2. stupeň, finance byly použity i na úpravu veřejného prostranství. Lužice hlásí, že mají opraveno veřejné osvětlení, rozhlas, zaplatili za odklízení odpadu a zeleně. Obec staví zdravotní středisko, které se na základě rozhodnutí statika muselo zbourat.

V Mikulčicích budou peníze použity na opravu klubovny pro děti, opravu střech ZŠ, MŠ, kulturního domu a sportovní haly. V Hodoníně peníze pomohly s opravou sportovní haly, psího útulku, ZOO, základní školy i s opravou městských bytových domů.

Tvrdonice po tornádu bývalou budovu školy přestaví na komunitní centrum (nyní je po akutní opravě – tj. výmalba a pořízení interaktivní tabule, slouží dětem z Hrušek). Dále finance použili na výsadbu zeleně, která nahradí tu, jež byla ze 2/3 zničena, např. lipová alej. V Týnci použili prostředky na opravu zdravotního střediska a služebny městské policie. Část peněz, které dostali, navíc rozdělili mezi postiženější obce (Hrušky, Mikulčice, Lužice, Hodonín, Moravská Nová Ves – tam má Týnec matriční úřad, byla tam zničena základní škola, kam chodí děti z Týnce do školy). Ve Stebně připravují projekty obnovy místní návsi, veřejné zeleně v centrální části obce a opravu hřbitovní zdi.

Veliké díky, vám všem!

Rozdělení pomoci