Zeptali jsme se náměstka hejtmana

07. 01. 2022 /

V listopadu loňského roku proběhlo mezi rodiči dětí z mateřských škol a ZŠ dotazníkové šetření.

Jeho cílem bylo zjistit, jaká by škola měla být, aby děti obstály v rychle se měnícím světě. Mezi odpověďmi rodičů se objevily i dotazy týkající se možného vzniku nové střední školy na území Šlapanic, případně 4-letého gymnázia. Radní Mgr. Kateřina Migdau se proto obrátila na náměstka hejtmana JMK Jiřího Nantla, jež odpověděl: 

„V tuto chvíli není plán rozšíření kapacity gymnázia ve Šlapanicích, ani by k tomu bezprostředně nebyly naplněny podmínky. V delší časové perspektivě však nelze vyloučit, že s ohledem na zájem zvyšovat kapacity všeobecného maturitního vzdělávání v Brně a okolí může být zvažována taková možnost.“