Tříkrálová sbírka pro Oblastní charitu Rajhrad

11. 01. 2022 /

Jako každý rok, tak i letos zajišťovala Orelská jednota Šlapanice ve spolupráci se ZŠ Šlapanice Tříkrálovou sbírku pro Oblastní charitu Rajhrad.

Při letošním, již 22. ročníku Tříkrálové sbírky, se vybralo opět rekordních 253 770 Kč (+10 Euro), z této částky se v Bedřichovicích vybralo 18 407 Kč. Do sbírky se zapojilo celkem 172 dobrovolníků rozdělených do 43 skupin, které v sobotu 8. ledna 2022 putovaly Šlapanicemi a Bedřichovicemi. Tímto děkujeme vedoucím skupinek a rodičům dětí, kteří své „koledníky” zapojili do sbírky. Poděkování patří též koordinátorce Tříkrálové sbírky paní Markétě Jaškové, paní učitelce Šárce Štěpánkové, paní Boženě Jaškové, která pro koledníky ušila další obleky a městu Šlapanice za propagaci sbírky.

Co znamená křídou napsaný nápis - K+M+B 2022 - nad vchodem dveří? Mohlo by se zdát, že se jedná o iniciály křestních jmen králů — Kašpar, Melichar a Baltazar, ovšem ve skutečnosti jde o zkratku latinského Christus mansionem benedicat, což můžeme přeložit jako „Kriste, žehnej tomuto domu."

Za Orelskou jednotu Šlapanice

Václav Klaška - starosta jednoty

Tříkrálová sbírka pro oblastní charitu Rajhrad

Velký dík patří také všem štědrým lidem, kteří koledníkům přispěli.