Z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

29. 03. 2013 /

Zastupitelstvo města Šlapanice na svém 12. veřejném zasedání dne 27. března 2013 schválilo odůvodnění účelnosti veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti ZŠ Šlapanice“

- (zateplení hlavního objektu s výměnou oken, celková rekonstrukce kotelny a topení, vestavba sociálních zařízení, s výtahem, nové vstupy, nové centrální šatny atd.) a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky „Sanace a zajištění sesuvného tělesa ZŠ Šlapanice“- (podzemní odvodňovací vrty, rekonstrukce vnější kanalizace, pilotová stěna před školou, stabilizace základových patek některých sloupů hlavní budovy školy a ztužující stěny v suterénu). Mimo jiné ZM schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro žadatele TJ Sokol Šlapanice ve výši 200.000 Kč na restaurování obrazu „Život lidský“ v budově sokolovny.


Pozn.: V této souvislosti připomínáme, že TJ Sokol přivítá na restaurování  výše uvedeného obrazu jakýkoliv finanční dar.