Poplatek za komunální odpad

17. 04. 2013 /

Obecně závazná vyhláška č.3/2012 zrušuje s účinností od 1. ledna 2013 vydanou obecně závaznou vyhlášku města Šlapanice č. 2/2009, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálního odpadu. Tímto občané města Šlapanice s účinností od 1. ledna 2013 nemusí hradit žádný poplatek za komunální odpad.