Sokolík na návštěvě Domova s pečovatelskou službou

12. 05. 2022 /

Děti z Dětské skupiny Školička Sokolík včera přišly potěšit obyvatele šlapanického Domova s pečovatelskou službou.

Zpívaly, tancovaly a hrály na drobné hudební nástroje. Také donesly krásné, vlastnoručně vyrobené dárečky. Senioři se se zájmem ptali dětí, kde školička sídlí, jak se mají a kdo už půjde do školy. Všem se jejich vystoupení a dárečky moc líbily. Ani děti neodešly s prázdnou a odnesly si plno sladkostí. Všichni jim pak na cestu zpět do školičky zamávali.