Dotazník o přínosu dotací z EU

13. 05. 2022 /

Společnosti Ernst & Young, s.r.o. a Ekotoxa s.r.o. požádaly město Šlapanice o zveřejnění dotazníku, který bude sloužit pro zhodnocení přínosů evropských fondů na regionální úrovni pro obyvatele města Šlapanic a okolních obcí.

Účelem dotazníku je zjistit, zda občané Šlapanic (případně občané přilehlých obcí) mají povědomí o projektech a aktivitách, financovaných z fondů EU. Výše uvedené společnosti zajímá, jestli výsledky projektů občané využívají, i to, kde vidí potřebu dalšího rozvoje ve městě. Vyplnění dotazníku zabere maximálně 5 minut.

https://globaleysurvey.ey.com/jfe/form/SV_9SGNSdGQcvAkFUO

Odkaz, po jeho rozkliknutí se dotazník zobrazí: Evaluace je prováděna na úrovni každého kraje, kde jsou dále vybírány jako případová studie jedno ORP. V případě Jihomoravského kraje bylo vybráno ORP Šlapanice a v minulých týdnech byly realizovány rozhovory s vedením kraje a s vedením města.