Město Šlapanice získalo dotaci na opravu Ponětovské

29. 04. 2013 /

Město Šlapanice v rámci programu zaměřeného na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace získalo dotaci na opravu chodníku v ulici Ponětovské, jejíž celková výše činí 1,38 milionu korun. Tato dotace byla schválena 19. dubna 2013 výborem Státního fondu dopravní infrastruktury, který tento příspěvek poskytne ze svého rozpočtu.