Na ulici Palackého proběhne kouřová zkouška

06. 06. 2022 /

Vodárenská akciová společnost, divize Brno-venkov bude ve čtvrtek 9. června 2022 od 8.00 do 15.00 hodin a v pátek 10. června 2022 od 8.00 do 14.00 provádět na ulici Palackého od Masarykova náměstí po ulici Jiříkovská kontrolu a průzkum splaškové a dešťové kanalizace. 

Upozorňujeme, že kontrola bude prováděna kouřovou zkouškou, takže se v objektech může objevit kouř, který je nezávadný a neškodný.

V tuto dobu je nutno, aby ulice byla vyklizena a neparkovala zde žádná auta. Mimo tento čas (v noci) lze na ulici Palackého parkovat. V době prací bude do ulice zákaz vjezdu.

Předem všem děkujeme za pochopení.

Příští čtvrtek a pátek bude kouřová zkouška