Koncepce dopravy

30. 04. 2013 /

K dalšímu jednání o koncepci dopravy v našem městě se sešla pracovní skupina v pondělí 29. dubna 2013 v zasedací místnosti Městského úřadu Šlapanice.

Vedení města, zaměstnanci úřadu, zástupci dopravní komise, městská policie a přizvaní odborníci jednali o opravách v dolní části ulice Ponětovské, na které město získalo dotaci. Dále byl podán návrh na parkovací místa v této ulici a také se diskutovalo o zjednosměrnění některých ulic z důvodu bezpečnosti parkování.