5 důvodů pro nový územní plán

15. 06. 2022 /

Už za pár hodin čeká zastupitelstvo finální hlasování o novém územním plánu našeho města.

Tento návrh představuje šest let práce, úsilí a jednání celého současného vedení města. Zveřejněnou prezentací zahájí naše paní starostka projednání bodu před hlasováním. Nový územní plán byl připraven i v souladu s přáními a podněty obyvatel, které vzešly z ankety ke strategii rozvoje města.