Chodník na Jiříkovské dokončen

21. 06. 2022 /

V pátek 17. června 2022 byla dokončena rekonstrukce chodníku na ul. Jiříkovská.

Vybudována byla komunikace pro pěší a dešťová kanalizace, která zajišťuje odvodnění přilehlé silnice a stávajících vjezdů. Stavba za 2,3 miliónů Kč byla dokončena v řádném termínu.

Chodník na Jiříkovské dokončen