Rozloučení s deváťáky

30. 06. 2022 /

Ve čtvrtek 30. června 2022 se v obřadní síni konalo tradiční rozloučení s deváťáky. Vedení města zastoupené paní starostkou Michaelou Trněnou a panem místostarostou Michalem Klaškou se setkalo s vybranou skupinou žáků z devátých tříd Základní školy Šlapanice.

Přejeme deváťákům mnoho studijních úspěchů na střední škole a všem žákům i učitelům krásné prázdniny!