Dotace na prevenci kriminality

10. 05. 2013 /

Dotace ve výši 19 tisíc korun na prevenci kriminality byla schválena dne 25. dubna 2013 Zastupitelstvem Jihomoravského kraje. Tuto dotaci poskytl Jihomoravský kraj ze svého rozpočtu v rámci dotačního programu "Podpora pro-rodinné politiky na úrovni obcí".

Cílem projektu je zprostředkování informací, které se týkají domácího násilí a zapojení občanů do aktivního způsobu zvyšování vlastní bezpečnosti i bezpečí svého okolí. Projekt je zaměřen na občany, kteří jsou potenciálně domácím násilím ohroženi, případně je domácím násilím ohrožen někdo z jejich okolí. Informace bude město poskytovat prostřednictvím informačních letáků, kde budou uvedeny kontakty na instituce, kam se mohou občané obrátit v případě ohrožení domácím násilím. Letáky budou obsahovat stručný popis znaků domácího násilí a informace, jak mu předcházet.