Nabídka očkování vakcínou Pfizer - Comirnaty

13. 09. 2022 / Zdravotnictví, Senioři

Nabízíme vám možnost očkování vakcínou Pfizer - Comirnaty prostřednictvím Mobilního očkovacího týmu Nemocnice Tišnov, dne 21. září 2022 ve Šlapanicích (DPS Šlapanice, Hřbitovní 1700/12).  

Očkování se uskuteční v případě dostatečného počtu zájemců. Čas bude upřesněn zájemcům 19. září 2022.  

Zájemci se mohou hlásit telefonicky nebo přes e-mail do 15. září 2022, do 14 hodin, pracovnicím sociálního odboru MěÚ Šlapanice a to na tel. 533 304 640, 533 304 644 a e-mail: jaskova@slapanice.cz, vlkojanova@slapanice.cz.   Do emailu prosím uvádějte: jméno a příjmení, adresu, rodné číslo, pojišťovnu a telefonní kontakt, občanství, a o kterou dávku se jedná.  

Na očkování se mohou hlásit občané starší 18 let a to jak na I. dávku, tak i na posilující (II, III. a IV. dávku).

Očkování je dále doporučeno také:

  1.    pacientům se závažným imunokompromitujícím stavem (imunodeficit, imunosuprese)
  2.    klientům v zařízeních sociální péče a osobám o ně pečujícím,
  3.    zdravotnickým pracovníkům v přímé zdravotní péči o pacienty se závažným imunokompromitujícím stavem, 
  4.    aplikace s odstupem ≥ 4 měsíců po první posilující dávce vakcíny, tj. třetí dávce, 
  5.    v případě onemocnění covid-19, lze aplikaci jakékoli posilovací dávky odložit o 3 měsíce po prodělané nemoci, počítáno od data prvního pozitivního výsledku PCR nebo Ag testu na SARS-CoV-2,