Ze 75. schůze Rady města Šlapanice

21. 05. 2013 /

Rada města Šlapanice na své 75. schůzi dne 15. května 2013 doporučila ZM ke schválení členství města Šlapanice v asociaci Národní sítě Zdravých měst ČR a místní Agendy 21.

Síť Zdravých měst, obcí a regionů je mezinárodně certifikovanou asociací, zastřešuje municipality, které realizují celoevropské programy „Projekt Zdravé město“ a „místní Agenda 21“. Systematicky podporuje kvalitu veřejné správy s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví, dlouhodobě se zaměřuje na oblast strategického plánování. Místní Agenda 21 je mezinárodní program zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni. Cílem je příznivě ovlivňovat kvalitu života nejen současných obyvatel, ale také život generací jejich dětí. Hlavními principy MA21 jsou zapojování veřejnosti, strategické řízení a systematické směřování k udržitelnému rozvoji.

Dále rada města schválila zadávací dokumentaci pro zadání veřejné zakázky – „Snížení energetické náročnosti ZŠ Šlapanice“ zpracovanou společností DEA, Energetická agentura, s. r. o., a zadávací dokumentaci pro zadání veřejné zakázky „Sanace a zajištění sesuvného tělesa ZŠ Šlapanice“ zpracovanou stejnou společností.