Stavební práce v ulici Těsnohlídkově

23. 05. 2013 /

Oznamujeme, že na místní komunikaci ulice Těsnohlídkově, v úseku od křižovatky s ulicí Brněnskou až po konec pozemku RD Těsnohlídkova č.or. 23 ve Šlapanicích, budou v termínu od 30. května 2013 do 30. září 2013 probíhat stavební práce E.ON Servisní s.r.o.,spočívající ve stavebních úpravách trasy NN a VN. Tímto bude omezena možnost parkování na uvedené komunikaci během stavby.