Úřad práce ČR dočasně upravuje úřední hodiny

31. 10. 2022 /

V rámci snahy o zajištění co nejrychlejšího zpracování všech přijatých žádostí přistupuje Úřad práce ČR od pondělí 24. 10. 2022 k dočasné úpravě úředních hodin,

a to následovně:

Úřední hodiny ÚP ČR v období 24. 10. – 31. 12. 2022

pondělí: 8:00‒12:00 a 13:00‒17:00
úterý: 8:00‒11:00
středa: 8:00‒12:00 a 13:00‒17:00
čtvrtek: 8:00‒11:00 (pouze zaměstnanost a podání žádostí o mimořádnou okamžitou pomoc)
pátek: 8:00‒11:00 (pouze pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a podání žádostí o mimořádnou okamžitou pomoc)

Jak podat žádost?
Elektronicky, prostřednictvím Identity občana (např. bankovní identita, Mobilní klíč eGovernmentu), kterou je možno využít i u zjednodušených on-line formulářů pro vybrané dávky, dále přes datovou schránku, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem, poštou (s vlastnoručním podpisem) nebo osobně.

Rozhodli jste se pro osobní podání?
Vyplněné formuláře můžete odevzdat během úředních hodin na podatelně příslušného kontaktního pracoviště. Mimo úřední hodiny je vhoďte do označených boxů či schránek.

Na co nezapomenout?
Uveďte do žádosti telefonní a e-mailové spojení. Zaměstnanci ÚP ČR Vás tak mohou kontaktovat a předejít případným nesrovnalostem.

Potřebujete pomoc?
V případě obecných dotazů, nebo pokud potřebujete pomoc s vyplněním formuláře, se obraťte na Call centrum ÚP ČR (800 77 99 00 - bezplatná linka, e-mail: callcentrum@uradprace.cz).

Kde najdete formuláře?
Formuláře, včetně jejich vyplněných vzorů, jsou k dispozici na:
www.mpsv.cz/web/cz/formulare#oblast-davek