Prohlášení Rady města Šlapanice

31. 05. 2013 /

Rada města Šlapanice se důrazně ohrazuje proti neúplným, zkresleným a nepravdivým informacím, které šíří občanské sdružení Čisté Šlapanice prostřednictvím svých letáků.

  „Čisté Šlapanice“ dlouhodobě používají nestandardní metody, spočívající v manipulativním a účelovém zkreslování faktů, které si čtenář nemůže ihned ověřit. Takový způsob prosazování politických zájmů nemůžeme nechat bez odezvy.

Rada města s plným nasazením usiluje o maximální a trvalý prospěch města. V zájmu dosažení korektnosti v jednání s opozičními uskupeními nevydávala dosud zásadní prohlášení. Naopak, dlouho usilovala o obecně prospěšnou spolupráci.

Rada města se věnuje projektům, které přinášejí rozvoj a prospěch Šlapanic a neztrácí čas planými polemikami nad uměle vytvářenými problémy. O výsledcích naší práce se mohou občané přesvědčit v mnoha oblastech života našeho města. Jsme si vědomi, že ne každé opatření musí být přijímáno všemi občany pozitivně, vždy konáme s ohledem na obecný prospěch našeho města.

Rada města je přesvědčena, že je a bude společně s městským úřadem posuzována podle konkrétních výsledků své práce a podle užitku, který občanům tato práce přináší.

„Každý strom se pozná po svém ovoci. Vždyť z trní nesklízejí fíky a z hloží hrozny.“ (Luk. 6, 44)

 Rada města Šlapanice