Aktuální výběrová řízení MěU Šlapanice

01. 12. 2022 /

Tajemník Městského úřadu Šlapanice vyhlašuje výběrová řízení na obsazení následujících pracovní pozic.

K přihlášce je podle § 6 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., je nutno připojit:
- strukturovaný profesní životopis
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání


Přihlášku společně s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 12.12.2022 do 12:00 hodin na adresu:
Městský úřad Šlapanice, personální oddělení, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Zásilku označte na obálce: „Neotevírat – výběrové řízení – referent energií“.

Kontaktní pracovník:
Štěpánka Rychetská - personální referent, tel.: 533 304 211
personalni@slapanice.cz