Ze 77. schůze Rady města Šlapanice

13. 06. 2013 /

Rada města Šlapanice na své 77. schůzi dne 10. června 2013 schválila přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 500.000 Kč na zajištění provozu zvláštní autobusové linky Seniorbusu v roce 2013.

Dále schválila Zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele „Rekonstrukce KD Bedřichovice - 1.etapa“ a seznam firem k přímému oslovení.