Žádosti o vypsané dotace pro rok 2023

16. 12. 2022 / Z radnice, Kultura, Sport, Ostatní

Na základě schválených dotačních programů Radou města Šlapanice mohou příjemci dotace podávat žádosti o poskytnutí finanční dotace pro oblast sportovní - pravidelné aktivity, pro oblast kultura a společenský život a individuální žádosti. Žádosti se podávají písemně v jednom vyhotovení na předepsaném formuláři, a to ve lhůtě od 22. prosince 2022 do 6. ledna 2023 prostřednictvím podatelny MěÚ Šlapanice, poštou na adresu MěÚ Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7 nebo datovou schránkou. 

Dotační programy včetně žádostí a formuláře pro vyúčtování dotace naleznete na ZDE.