Z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

17. 06. 2013 /

Zastupitelstvo města Šlapanice na svém 13. veřejném zasedání dne 12. června 2013 schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her na území města Šlapanice.

Dále ZM schválilo členství města Šlapanice v asociaci Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM ČR), „Deklaraci Zdravého města – Šlapanice“ a jako politika Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 Ing. arch. Jaroslava Klašku.