Volba prezidenta České republiky 2023

06. 01. 2023 /

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil volbu prezidenta republiky (I. kolo). Volební místnosti budou otevřeny v pátek 13. ledna od 14.00 hod. do 22.00 hod. a sobotu 14. ledna 2023 od 8.00 hod. do 14.00 hod. 

Volební místnosti pro volební okrsky na území města Šlapanice:

č. 1 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU (Hřbitovní 12, Šlapanice)
8. května, Akátová, Dlouhá, Hřbitovní, Janská, Jiříkovská, Kosmákova, Masarykovo náměstí, Na Zahrádkách, Palackého, Pod Žurání, Ponětovská, Starý Dvůr, Slunná, Svatojánské nám., Václavská, Za Humny, Zámečnické nám., Zemědělská, oblast Líchy, K Letišti

č. 2 MŠ ZAHRÁDKA (Havlíčkova 8, Šlapanice)
Bož. Němcové, Brněnská č. p. 1320 – 1659, Brněnská Pole, Havlíčkova, Hrabalova, Hrubínova, Seifertova

č. 3 BUDOVA NÁDRAŽNÍ 58 - bývalé Vzdělávací středisko MU (Nádražní 58, Šlapanice)
Brněnská č. p. 1–1293, 1354, 1375, 1682,1746, 1855, Čechova, Janáčkova, Jungmannova, Kalvodova, Karla Čapka, Lidická, Příční, Švehlova

č. 4 SOKOLOVNA (Nádražní 87, Šlapanice)
Husova, Hybešova, Jana Dvořáka, Jiráskova, Kobylnická, Nádražní, Smetanova, Štefanikova, Tyršova, Vrchlického, Wurmova, budova č. evidenční 298 a č. evidenčním 518

č. 5 OBŘADNÍ SÍŇ MĚÚ (Masarykovo náměstí 7, Šlapanice)
Bedřichovická, Bezručova, Bří Mrštíků, Kollárova, Komenského, Na Poříčí, Nad Zámkem, Nerudova, Riegrova, Sušilova, Těsnohlídkova

č. 6 KULTURNÍ DŮM (Jižní 2, Bedřichovice)
místní část Bedřichovice: Hlavní, Jižní, Krátká, Lípová, Podolská, Sádky, Slatinská, Střední, Studýnky, U Hájku

Právo volit má občan ČR, který:

  • nejpozději 14. ledna 2023 dovrší věku 18 let
  • nebo který nejpozději 28. ledna 2023 dovrší věku 18 let (druhé kolo voleb),
  • nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a nemá omezenou svéprávnost k výkonu práva volit.

Hlasovací lístky pro volbu prezidenta republiky jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo kandidáta. Voliči je obdrží nejpozději tři dny přede dnem prvního kola volby (10. ledna 2023). Pro druhé kolo volby obdrží voliči hlasovací lístky až ve volební místnosti. Vzorové hlasovací lístky a informace o případných tiskových chybách na hlasovacím lístku jsou zveřejněny ve volební místnosti.

Prokázání totožnosti

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky

  • platným občanským průkazem,
  • platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, anebo cestovním průkazem.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

Lidem v karanténě či izolaci kvůli nemoci covid-19, bude umožněno hlasovat formou drive-in, v uzavřeném pobytovém zařízení nebo do zvláštní přenosné volební schránky.

Druhé kolo volby prezidenta se bude konat, pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů. Ve druhém kole kandidují pouze dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola.

Případné druhé kolo se bude konat v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Informace o hlasování na voličský průkaz, o možnosti hlasování v zahraničí, hlasování ve zdravotnickém zařízení a další důležité informace pro voliče naleznete na www.mvcr.cz/volby/clanek/volba-prezidenta-republiky-2023.aspx