Kam s vánočními stromky

06. 01. 2023 /

Odstrojené živé vánoční stromky můžete vyhazovat do velkých kovových kontejnerů na bioodpad nebo odevzdat na sběrný dvůr. Upozorňujeme, že stromky nelze odkládat na jiná stanoviště, ani vedle kontejnerů. Kontejnery na bioodpad jsou k dispozici do 16. ledna 2023.

Seznam umístění velkých kovových kontejnerů:

Hybešova – u hřiště
Lípová, Bedřichovice – za kapličkou
Nádražní – parkoviště nad hřištěm
Ponětovská – křižovatka s ulicí Václavskou
Sušilova – křižovatka s ulicí Těsnohlídkova
Štefanikova – v zatáčce