MAS Slavkovské bojiště nabízí pomoc s programem Nová zelená úsporám Light

09. 01. 2023 /

MAS Slavkovské bojiště nabízí zájemcům v důchodovém věku možnost pomoci při podání žádosti do programu Nová zelená úsporám Light. Senioři a nízkopříjmové domácnosti mohou od pondělí 9. ledna 2023 žádat o finanční příspěvek na zateplovací práce. Peníze jsou určené na jednoduché stavební úpravy, které povedou k úspoře energií. Pro získání dotace z programu ministerstva životního prostředí je nutno splnit tyto podmínky. 

  • Žadatel je vlastník či spoluvlastník RD nebo trvale obývané rekreační chaty a má zde trvalé bydliště.
  • Všichni členové domácnosti jsou příjemci starobního důchodu nebo invalidního důchodu 3. stupně,
  • nebo vaše domácnost pobírala v období od 12.9. 2022 příspěvek na bydlení.

Je možné žádat dotaci na zateplení fasády, střechy, stropu, podlah nebo výměnu oken a vchodových dveří. Žadatelé obdrží příspěvek dopředu, aby mohli úsporná opatření provést bez problémů. Pakliže jste již patřičná opatření jmenovaná výše zrealizovali, je možné si o dotaci zažádat také zpětně, a to na realizace uskutečněné od data 12. 9. 2022. V případě schválení žádosti obdržíte zálohu ve výši až 100 % na provedení zvolených aktivit, maximálně však do výše 150 tis. Kč. Na realizaci zvolených úsporných opatření pak máte celý rok. 

Více informací na novazelenausporam.cz/nzu-light/ 

Se svými dotazy se můžete obracet na kancelář MAS Slavkovské bojiště. Pomohou Vám s podáním žádosti, ověří, zda jste oprávněný žadatel a poradí s dalším postupem.

Kontakt:
Petr Vaněček, vanecek@slavkovskebojiste.cz, tel. 777 864 704
nebo Dana Adamcová, adamcova@slavkovskebojiste.cz, tel. 732 512 635  

Tip: Žadatelé nejsou povinni předložit žádný projekt, není nutný ani energetický posudek. Postačí jednoduchý odborný posudek o opatřeních, který potvrdí například pracovník energetického konzultačního a informačního střediska. Zájemci si také mohou zajistit úpravy svépomocí. K žádosti by měla být přiložena fotodokumentace míst, která mají být upravena.