Upozornění pro voliče okr. 1

13. 01. 2023 /

Průchod k volební místnosti č. 1 – DPS je areálem školy z ulice Na Zahrádkách po dobu voleb možný.