Plánované opravy silnic v okolí

23. 02. 2023 /

S končící zimou se blíží čas zahájení rozsáhlejších oprav jihomoravských silnic. Šlapanické dopravy se v nejbližší době dotkne plánovaná úplná uzavírka mostu pod Rohlenkou na silnici II/430 (Maxlůvka) z důvodu jeho totální rekonstrukce, a také dokončení opravy silnice III/3833 od mostu přes D1 do Mokré-Horákova.

Uzavírka mostu by měla začít od 18. března a trvat až do konce října 2023. Objízdnou trasou pro veškerou dopravu je stanovena dálnice D1. Nákladní vozidla nad 3,5 tuny budou mít zakázáno z obou směrů zajíždět do Šlapanic a Jiříkovic a zároveň dle sdělení SUS JMK budou v daném úseku osvobozena od mýta. Zákaz se nebude vztahovat na nákladní vozidla s cílovou stanicí v těchto obcích.  Přes Šlapanice navíc povede ve všedních dnech odkloněná trasa pro autobusové linky 601, 602 a 702, která budou mít zastávku na Riegrově ulici. Stavba zahrnuje demolici dvou stávajících mostů a vybudování nového kapacitního objektu ve stejném místě. Součástí je také rekonstrukce navazující části silnice, a to v délce 285 m, včetně přilehlých sjezdů. 

Oprava silnice III/3833 od mostu přes D1 do Mokré-Horákova bude zahájena předběžně v pondělí 20. března a potrvá do konce července 2023. V opravovaném úseku bude kyvadlový provoz řízený semaforem. Pro osobní vozidla (a autobusovou linku č. 701) bude objízdná trasa vedena přes Velatice.