Změna spádové oblasti mateřských škol

10. 03. 2023 /

Ve středu 8. března 2023 proběhlo 3. Zastupitelstvo města Šlapanice, které schválilo vyhlášku č. 4/2016, ta je podstatná především pro rodiče, kteří by chtěli své děti přihlásit do školky. Vyhláška, která nabude účinnosti 1. května 2023, stanovuje město Šlapanice jako jeden školský obvod pro všechny mateřské školy zřizované městem a to včetně Bedřichovic. 

Rodiče tak budou moci své děti přihlásit do školky bez ohledu na spádovou oblast. Město Šlapanice navíc připravuje spuštění nového elektronického systému, který by měl být v provozu od druhé poloviny dubna 2023. Kromě toho, že by mělo dojít ke zpřehlednění procesu přijímacího řízení, poskytne systém rodičům možnost zvolit preferovanou školku a urychlí předání informace o přijetí dítěte.