Proběhlo 3. zasedání zastupitelstva města

09. 03. 2023 / Z radnice

Ve středu 8. března 2023 se konalo 3. veřejné zasedání zastupitelstva města Šlapanice. V jeho rámci schválilo zastupitelstvo kromě jiného také následující body. 

-Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2016, kterou stanovilo školské obvody mateřských škol zřízených obcí. S ohledem na demografický vývoj, místa výkonu práce rodičů, a po dohodě s vedením mateřských škol, došlo k přehodnocení stanovení školských obvodů tak, že školským obvodem pro všechny mateřské školy zřizované městem je území města Šlapanice (včetně části Bedřichovice). Vyhláška nabývá účinnosti od 1. května 2023. Rodiče tedy již letos mohou zvolit, do které školky podají přihlášku podle svých preferencí.

-Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení předkupního práva k nemovitým věcem, ev. č. 0054/2023, uzavřenou mezi městem Šlapanice a společností MIRROR Development s.r.o., se sídlem Wintrova 2853/30a, Líšeň, 628 00 Brno. Tato společnost má v rámci svého developerského projektu "REZIDENČNÍ NÁJEMNÍ BYDLENÍ ŠLAPANICE Brněnská 230/15"záměr realizovat výstavbu 40 nájemních bytových jednotek seniorského bydlení v objektu na ulici Brněnská. Součástí objektu jsou i dvě podlaží podzemních garáží.

-Poskytnutí dotací osmi spolkům (Kulturní spolek Hrbatý hrozen, Junák-český skaut, středisko Šlapanice, z.s., Orel Jednota Šlapanice, SK Šlapanice z.s., TJ Sokol Šlapanice u Brna, Šlapanické ochotnické divadlo, z.s., Tenisový klub Šlapanice, Moravská hasičská jednota – hasičský sbor Šlapanice) v celkové výši 1 121 000 Kč. Další dotace pro zbývající žadatele jsou v kompetenci rady města.

-Nové znění závazného ukazatele - odvod odpisů zřízených příspěvkových organizací do rozpočtu města: MŠ Hvězdička 85 000 Kč, MŠ Zahrádka 220 000 Kč, ZŠ Šlapanice 5 413 000 Kč. Odvody MŠ Zahrádka byly sníženy tak, aby školka mohla opravit povrchy ve školní zahradě.

Videozáznam z veřejného zasedání zastupitelstva města naleznete na ZDE 

Zápisy ze zasedání zastupitelstva jsou k dispozici na webových stránkách města nebo v listinné podobě na sekretariátu starostky.