Poplatek za komunální odpad

27. 03. 2023 / Z radnice, Ostatní

Čas se krátí. Do 31.března 2023 je splatný místní poplatek za odkládání komunálního odpadu. Po uhrazení poplatku je nutné si vyzvednout novou zelenou nálepku, která platí od 1.dubna 2023. Pokud ji nebudete mít nalepenou na popelnici/ kontejneru, nebude Vám tato nádoba svezena. Reklamace na svoz nebude uznána. Nálepku si můžete vyzvednout až po uhrazení místního poplatku za odkládání komunálního odpadu. K vyzvednutí je na MěÚ Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7 v kanceláři č. 115.