ČR slaví Den učitelů

28. 03. 2023 /

Město Šlapanice, při příležitosti 431. narozenin učitele národů Jana Amose Komenského, děkuje všem skvělým učitelkám a báječným učitelům, kteří s láskou a osobním nasazením provází děti na cestě za vzděláním.  

K Vašemu svátku Vám přejeme dostatek sil, inspirace a vždy dobrý pocit z vykonané práce. 

Poděkování patří i všem nepedagogickým pracovníkům, bez nichž by se žádná škola neobešla. 

„Existují věci nepoznané, ale neexistují věci nepoznatelné.“
Jan Amos Komenský