Kde sokolíci pomáhají

19. 05. 2023 / Děti a mládež, Ostatní

Dětská skupina Školička Sokolík, vyhlásila akci Děti dětem, v rámci níž se děti ve školce staraly o sazenice rajčat a paprik. Ty pak s pomocí dospělých prodávaly na Benefičním odpoledni pro Dům pro Julii v Praci v neděli 7. května 2023 a následně také na Benefiční akci v Peruci 14. května. Na obou akcích utržili malí pěstitelé za své sazeničky v součtu krásných 2 920 Kč, které byly v plné výši věnovány na charitativní účely.

Poděkování patří nejen dětem a učitelkám z Dětské skupiny Školička Sokolík, ale také všem, kteří pomáhali nebo přispěli nákupem sazenic.