Zápis z projednání Adaptační strategie na klimatickou změnu

01. 06. 2023 / Z radnice

V úterý 30. května proběhlo v přednáškovém sále Domu v parku ve Šlapanicích, veřejné projednání návrhu koncepce Adaptační strategie na klimatickou změnu pro město Šlapanice, včetně jejích vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Zápis z průběhu prezentace a následné diskuze naleznete v článku a přiloženém souboru.

Zápis z průběhu veřejného projednání návrhu koncepce Adaptační strategie na klimatickou změnu (PDF 126.94 kB)

Program jednání:
1. Zahájení – přivítání účastníků veřejného projednání – Ing. Martin Vokřál
2. Prezentace Vyhodnocení vlivů koncepce na ŽP a veřejné zdraví dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů – autorizovaná osoba Mgr. Zdeněk Frélich
3. Prezentace návrhu koncepce „Adaptační strategie na klimatickou změnu pro město Šlapanice“ – Ing. Martin Vokřál
4. Diskuse
5. Závěr - informace o dalším postupu – Mgr. Zdeněk Frélich

Program byl naplněn a byl prezentován jak samotný návrh koncepce, tak i Vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

Diskuze:
J. Děrdová: Je u adaptačních strategií běžná taková podrobnost zpracování, jaká byla použita u této adaptační strategie?
M. Vokřál: Tato adaptační strategie byla zpracována podrobněji než většina ostatních adaptačních strategií. Je to dáno požadavky ze zadání. Lze doporučit, aby zadavatelé věnovali zadání a podrobnosti koncepce dostatečnou pozornost.

H. Daňková: Byla AS připravována také pro potřeby získání dotací?
M. Vokřál: Ano, toto je jedním z účelů koncepce. Bohužel je zde zatím skluz, neboť vyhlášení dotačních titulů má skluz.

J. Děrdová: Na jaké období je připraven Akční plán?

M. Vokřál: Akční plán je připraven na období 2022 – 2027. Jednotlivé projekty jsou v různé fázi přípravy. Jejich realizace bude navazovat na schválení Adaptační strategie zastupitelstvem, které je předpokládáno v září.

J. Děrdová: Jaké bylo profesní složení týmu:
Ing. Martin Vokřál: Zpracovatelský tým byl široký. Působili v něm odborníci z oblastí, jako jsou krajinné inženýrství, vodní hospodářství, lesní inženýrství, agroekonomie, GIS, EIA, cestovní ruch, architektura a urbanismus a další…

Zapsal: Mgr. Zdeněk Frélich