Stavba na ulici Čechova

08. 01. 2024 / Doprava

Vážení spoluobčané, první práce na připravované stavbě polyfunkčního objektu na ulici Čechova by měly začít na přelomu ledna až února 2024. Stavba potrvá do října roku 2025. Informujeme vás, že s ohledem na velikost stavby bude mimo jiné nutné počítat s omezením dopravy a hlavně chodců.

Ve spolupráci s Policií ČR byl zhotoven návrh přechodného dopravního značení, které bude v dotčené oblasti umístěno pravděpodobně od 15. ledna 2024. Prosíme proto o jeho respektování.

V rámci dopravních omezení budou dočasně přesunuty přechody pro chodce na ulici Nádražní k bývalému Triu a na ulici Čechova k prodejně krmiva. Nově bude zřízen dočasný přechod u prodejny Kutilka na ulici Čechova. S probíhající výstavbou bude platit i přechodný zákaz zastavení v okolí stavby. Děkujeme všem za pochopení.

Nová budova bude využita k veřejným a obchodním účelům (veřejné WC, sociální byt, lékaři, obchodní jednotky). Část nákladů stavby pokryje dotace, o niž město úspěšně zažádalo v rámci Programu NPO 283 – Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití.

Přechodné dopravní značení - projekt budov Čechova (PDF 2.26 MB)

Více na: https://projekty.slapanice.cz/budovy/objekty-cechova/