Přestavba okružní křižovatky v Brně-Slatině

03. 06. 2024 / Doprava

Okružní křižovatku v brněnské městské části Slatina čeká v následujících týdnech přestavba a rozšíření. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje předala stavbu zhotoviteli.

Přestavba na novou křižovatku silnic II/430 a III/15283 v brněnské Slatině přinese zvýšení kapacity a plynulosti silničního provozu na samém okraji městské části. „Vzhledem k okolním stavbám je uzavírka této stavby možná pouze v termínu od července do konce tohoto roku. Do začátku letních prázdnin tak budou probíhat pouze přípravné práce, které nevyžadují úplnou uzavírku. Dojde tak například k realizaci provizorní komunikace a na řadě budou i přeložky inženýrských sítí mimo vozovku,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Roman Hanák s tím, že křižovatka bude znovu částečně zprůjezdněna koncem letošního roku.

Stavba okružní křižovatky bude následně probíhat po polovinách, a to z důvodu nutnosti zachování průjezdu hromadné dopravy ve směru Slatina – Líšeň. Pro dopravu směr Brno – Vyškov a naopak, bude ze silnice II/430 na ulici Holzovu vybudována provizorní komunikace. Ostatní dva směry do křižovatky, to znamená do ulice Hviezdoslavova a Bedřichovická, budou pro individuální dopravu uzavřeny. „Úplné dokončení stavy, včetně odstranění provizorní komunikace chceme stihnout do konce června příštího roku,“ uzavřel Hanák.