Dočasné omezení u garáží na ulici Dlouhá

29. 05. 2024 / Doprava

V termínu 10.-28. června 2024 bude v lokalitě garáží na konci ulice Dlouhá probíhat překop komunikace a s tím související uzavírka za účelem prodloužení vodovodního řadu pro výstavbu nových RD a viladomů mezi ulicemi Dlouhá a Ponětovská. Během prací bude umožněn přejezd výkopu i pěší přechod.