Dotace pro denní stacionář

03. 06. 2024 /

Řídící výbor Brněnské metropolitní oblasti schválil projekt denního stacionáře, který aktuálně vzniká v budově domu s pečovatelskou službou ve Šlapanicích. Díky tomu může město v červnu podat žádost o dotaci v rámci 30. výzvy "Sociální služby - SC 4.2 (ITI)" z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027.

Předmětem schváleného projektu je vybudování nového denního stacionáře za účelem poskytování nové sociální služby osobám se sníženou soběstačností – seniorům od 65 let věku a osobám od 40 let věku s lehkou formou Alzheimerovy nemoci či jiným druhem demence.

Projekt je rozpočtován na celkovou částku necelých 12 milionů korun, z toho dotace z ESI fondů by měla pokrýt 5 163 692 Kč a stát by měl přispět dotací 1 106 505 Kč. Částka by tak měla pokrýt víc jak 50% celkových nákladů.